Максим (maksymus) wrote in ua_kobzar,
Максим
maksymus
ua_kobzar

О. Кониський. Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя. Зміст

 

Олександр КОНИСЬКИЙ
ТАРАС ШЕВЧЕНКО-ГРУШІВСЬКИЙ
ХРОНІКА ЙОГО ЖИТТЯ


[Львів, 1898-1901]

Київ
Видавництво художньої літератури «Дніпро»
1991ЗМІСТ

Вступне слово
Дитинний вік ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (1814 — 1829)
        (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Парубоцький вік ТАРАСА ШЕВЧЕНКА до викупу з крепацтва (1829 — 1838)
        (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО від часу викупу його з крепацтва до виходу його першого «Кобзаря» (1838 — 1840)
        (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО під час від виходу «Кобзаря» до укінчення Академії художеств (1840 — 1845)
        (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО під час перебування на Україні (1845 — 1847)
        (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
        (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО в арешті [5/17 квітня 23 червня (4 липня) р. 1847]
        (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО на першому засланню (18/30 червня 1847 17/29 жовтня 1850 р.)
        (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
        (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО на другому засланню (17/29 жовтня р. 1850 2/14 серпня р. 1857)
        (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
        (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО в дорозі з заслання (2 серпня 1857 до 27 березіля 1858 р.)
        (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО під час перебування його в Петербурзі (з 28 березіля 1858 до червня 1859 р.)
        (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО під час останньої його подорожі на Україну (3/15 червня 7 — 19 вересня 1859 р.)
        (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО в останні часи свого віку
        (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
        (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)
Похорони ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
        (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Реєстер головніших джерел. Список скорочень        Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. — / Упоряд., підгот., тексти, передм., приміт., покажч. В. Л. Смілянська. — К.: «Дніпро», 1991. — 702 с.
        ISBN 5-308-01054-4
       
        Кониський Олександр Якович (1836 — 1900) прислужився рідній культурі як письменник, історик літератури, публіцист, критик. Десять років життя присвятив дослідник створенню книжки про Т. Шевченка, яка друкувалася у Львові 1898-1901 рр. Критичне осмислення витоків біографії Кобзаря, популярна, белетризована форма викладу привернули увагу сучасників Кониського і, безперечно, зацікавлять читачів сьогодні.* * *

В. Л. Смілянська
ПРИМІТКИ
       
        Текст «Хроніки» О. Я. Кониського подано за виданням: «Тарас Шевченко-Грушівський, хроніка його життя». Перший том є авторським виданням (Львів, 1898), другий — друкувався по смерті автора (Львів, 1901), а тому містить похибки, що йдуть від неправильного прочитання рукопису видавцями. Прагнучи донести до читача аутентичний текст «Хроніки», упорядник обмежує своє втручання лише тими випадками, в яких ідеться про суто орфографічні відмінності від сучасного написання. Виправлено, зокрема, такі форми слів: отсе — на оце (але залишається се, сього); минї мені; лунати ме лунатиме; зросли ся зрослися; іньші інші; найвисший найвищий; осьвіта освіта; меньший менший; мягкий м’який; пятий п’ятий; пяний п’яний; вибє виб’є; кильометр кілометр; биля біля; Тарасови Тарасові, і подібні. Відтворено паралельні форми: ледві//ледве; дак//так; яко//як; побит//побут; збережено написання: крепак, збіж, сем’я, помолити Богу, дійсне, сердешне, солдат, салдацький, мундур, економ тощо. До тексту додається словничок малозрозумілих слів (архаїзмів, діалектизмів).
        Прізвища і топоніми збережено, їх сучасне написання вказано в підрядкових виносках. Основні дані щодо згаданих осіб та географічних назв — в іменному та географічному покажчиках.
        Доповнення й уточнення до авторських підрядкових посилань, в разі їх неповноти, подаються у квадратних дужках. Додано список скорочень джерел, на які посилається біограф. Часом одне і теж джерело проходить у двох або й трьох варіантах: наприклад, праця М. К. Чалого — «Жизнь и произведения Тараса Шевченка (Свод материалов для его биографии)». — Киев, 1882, — маємо у таких варіантах: 1) Чалий; 2) Свод материалов; 3) Жизнь и произведения Шевченка. Всі вони збережені.
        Праця супроводжується примітками двох типів: по-перше, це, так би мовити, ситуативний посторінковий коментар, що має на меті уточнити фактографічний матеріал «Хроніки» — відповідно до сучасних даних, а також вказати джерела цитованих фрагментів — там, де біограф їх не зазначає. По-друге, «персональна» й топонімічна частини коментаря представлені у вигляді іменного та географічного покажчиків, які пропонують значно ширший матеріал, аніж це зроблено у авторському виданні «Хроніки».
        Твори Шевченка в коментарях цитуються за виданням: Шевченко Тарас. Повне зібр.творів: У 6 т. — К., 1963 — 1964. Посилання на мистецькі твори подаються в тексті в дужках (том — римськими, сторінка — арабськими цифрами) за виданням: Шевченко Тарас. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1961 — 1963. — Т. VII — X.


РЕЄСТЕР ГОЛОВНІШИХ ЖЕРЕЛ
(з яких користувався автор книжки «Тарас Шевченко-Грушівський»).

      1. Народное чтеніе. — Спб., 1860.
      2. «Кобзарь» Т. Шевченка, вид. 1841, 1844, 1860 в Петербурзі і 1876 в Празі.
      3. Хата: україн[ський] альманах. — 1860, Спб.
      4. Основа: Южно-русский учено-литературный вестник. — Спб., 1861 — [186]2.
      5. Taras Szewczenko: życie i pisma jego. Gwido Battaglia. — Lwów, 1865.
      6. Т. Г. Шевченко, Маслова. — Москва, 1874.
      7. Жизнь и произведения Тараса Шевченка, М. Чалий, — Київ, 1882.
      8. Правда: письмо літературно-політичне. — Львів, 1875, 1876, 1889 — [18]94.
      9. Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка на русском языке. — Київ, 1888.
      10. Кобзарь Тараса Шевченка, частина третя. — Львів, 1895.
      11. Воспоминания о Т. Г. Шевченке А. Чужбинского (Афанасьева). — Спб., 1861.
      12. Світ; Літ[ературно]-наук[овий] вістник. — Львів, 1881 — [188]2.
      13. Зоря, письмо для родин. — Львів, 1886 — 1897.
      14. Записки Наук[ового] Тов[ариства] ім. Шевченка. — Львів. — Т. I — XVIII.
      15. Літерат[урно]-наук[овий] вістник. — Львів, 1898.
      16. Киевская старина, 1882 — 1898.
      17. Русская старина. — Спб. — 1877, 1880, 1884 — 1892, 1896 — [189]8.
      18. Русский архив. — Москва, 1864, 1888, 1890 — [189]2, 1896 — 1898.
      19. Исторический вестник. — 1886, 1889, 1896.
      20. Современник, 1861.
      21. Русское слово, 1861.
      22. Русск[ая] мысль, 1885, 1890, 1893, 1898.
      23. Вестник Юго-зап[адной] России. — Київ, 1863.
      24. Киевский телеграф. — Київ, 1875.
      25. Пчела. — Спб., 1875, 1876, 1878.
      26. Древняя и Новая Россия. — Спб., 1875.
      27. Вестник Европы. — 1883, і 1888. — Спб.
      28. Библиот[ека] Зап[адной] полосы России. — Київ, 1881.
      29. Библиот[ека] для чтения. — Спб, 1840.
      30. Северн[ая] пчела. — Спб., 1861.
      31. Домашня[я] беседа. — Спб., 1861.
      32. Русский инвалид. — Спб., 1861.
      33. Русская речь. — Спб., 1861.
      34. Маяк. — Харків, 1842.
      35. Оренбург[ский] листок. — Оренбург, 1898.
      36. Кам[ско]-Волж[ский] край. — Казань, 1897.
      37. По морю и суше. — Одесса, 1896.
      38. Литературное наследие Н. Костомарова, — Спб., 1890.
      39. Украинская старина. — Харків, 1866.
      40. Хуторна поезія П. Куліша. — Львів, 1881.
      41. Сочинения Белинского, т. V.
      42. П. В. Анненков и его друзья. — Спб., 1892.
      43. Русск[ие] ведомости. — Москва, 1895 — [18]97.
      44. Нижегородские губ[ернские] ведомости, 1858 і 1896.
      45. Церковні метрики села Моринець, 1814; села Кириловки, 1806 — 1829 і містечка Лисянки, 1822 — 1829.
      46. Листи приватні: А. О. Ускової, Л. М. Жемчужникова, П. А. Куліша, Б. Г. Суханова-Подколзіна, М. І. Стороженка, К. Ф. Юнге, В. Г. Шевченка, П. М. Шевченка, П. М. Шевченка, А. Л. Костомарихи, дд. Абрамцова, Михайлова, Єфимовського, І. Шрага, О. Тищинського, П. Крамаренківни, К. Болсуновського, Котюха, Плациндаря, Штангея, Тимченка і ін.
      47 — 89 — дрібні друковані жерела.СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
       
        Воспоминания... — Воспоминания о Т. Г. Шевченке А. Чужбинского. — Спб, 1861.
        Воспоминания о Шевченке... — те ж.
        ДМШ — Державний музей Т. Г. Шевченка (Київ).
        Жизнь и произведения Шевченка Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка (Свод материалов для его биографии). — К., 1882.
        Записки... — Записки, або Журнал Тараса Григоровича Грушівського-Шевченка. — У кн.: Кобзар Тараса Шевченка. — Львів, 1895. — Т. 3.
        ЗНТШ — Записки Наукового товариства імені Шевченка, Львів.
        ІЛ — Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР.
        Кобзар, 1876, т. I — Т. Г. Шевченко. Кобзар з додатком споминок про Шевченка писателів Тургенєва і Полонського. — Прага, 1876. — [т. І].
        Кобзар, 1876, т. II — Т. Г. Шевченко. Кобзар з додатком споминок про Шевченка Костомарова і Микешина. — Прага, 1876, — [т. II].
        Кобзар Т. III. — Кобзар Тараса Шевченка. — Львів, 1895. — Т. 3.
        Литературное наследие... — Литературное наследие... Н. И. Костомарова. Спб, 1890.
        Листочки... на могилу Шевченка... — Листочки до вінка на могилу Шевченка в XXIX роковини його смерті. — Львів, 1890.
        Метричні книги... про померлих — Метричні книги кирилівської церкви за рік... про померлих.
        Метричні книги... — Метричні книги Кирилівської церкви, — 1823. — № 4.
        Поэмы и повести... — Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка, писанные на русском языке. — К., 1888.
        Свод материалов...Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка (Свод материалов для его биографии). — К., 1882.
        Хуторна поезія — Куліш П. О. Хуторна поезія. — Львів, 1882.
        Чалий Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка (Свод материалов для его биографии) — К., 1882.
        Художник — Художник. Автобіографічна повість Т. Шевченка. — У кн.: Кобзар Тараса Шевченка. — Львів, 1895. — Т. 3.
Далі...
 
Tags: Кониський, Смілянська
Subscribe

 • Про Шевченка - вперше

  А. Ф. Смирдин объявил о подписке на 2-й том Ста Русских Литтераторов, содержание которого будет интересно не менее первого, а издание превзойдет…

 • Висловлювання М. Чалого. Травень 1862 р.

  * * * Жизнь такого человека, как Шевченко, имеет великое значение для будущих поколений. Явление Шевченка не случайность: с ним соединяется…

 • Народний переказ про Шевченка

  * * * Як була я дівчиною, то була дружкою на весіллі у своєї подруги. Гуляємо ми, але бачу — заходить якийсь пан. А молода до нього та хотіла…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments