August 1st, 2007

shevchenko

(no subject)

Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя [До виходу першого Кобзаря, стор. 18]


        Вплив всього оцього разом з «диханням волі і місячних ночей», згуртовавшись, розбудив Шевченкову музу. Коли властиво вперше, голосом яких саме віршів озвалася Шевченкова муза — запевне ми сього не відаємо. Шевченко нам сього не сказав, а, опріч його, ніхто й не знав. Він у своїй коротенькій автобіографії 210 повідав нам тільки, що «українська строга муза довго цуралася його смаку, попсованого в кирилівській школі, в панській прихожій, по заїздах да по міських кватирах. Але коли дихання волі вернуло почуттю чистоту перших літ дитинного віку, що перейшов під убогою батьківською стріхою, муза обняла і пригорнула його до лона на чужині».
        Оте «дихання волі» — ні що більш, як визволення з крепацтва, а воно сталося 22 квітня р. 1838. Значить, з того часу своє натхнення поетичне Шевченко почав виливати на папір.
        Не відомо, який перший твір написав Шевченко, він тільки повідав в автобіографії, що з перших творів його, написаних в Літньому саду, надруковано тільки «Причинну».
        Живучи з Сошенком на квартирі, Шевченко писав поему «Катерина» 211. Того ж року він написав «Перебендю», «На вічну пам’ять Котляревському» 212, «Івана Підкову» і інші. Твори свої Шевченко читав Гребінці 213. Річ певна, що у них заходила бесіда і про надруковання їх; але коштів на те не було. Гребінка, одначе, пікловався, щоб видати український альманах 214. Була у його думка, і робив він з ініціативи Квітки деякі заходи, щоб р. 1839 почать видавати мовою українською при «Отечественных записках» Краєвського, «Литературные прибавленая», чотири книжки на рік. Листуючись з Квіткою, Гребінка писав 18 листопада р. 1838: «Є тут один земляк Шевченко, що то за завзятий писати вірші! Як що напише, так тільки цмокни да вдар руками об поли, він дав мені гарних стихів на збірник».
        На жаль, з Гребінчиних заходів нічого не вийшло, і видання сподіваного альманаху, мабуть, через недостачу грошей задлялося; а через те і Шевченкові твори не являлися друкованими. Друкованню їх запомогла знайомість його з Мартосом.
       
       
        210 Йдеться про «Лист до редактора «Народного чтения». — Ред.
        211 Чалий. Жизнь и произведения Шевченка. — С. 32.
        212 Котляревський помер в Полтаві 29 жовтня 1838 р.
        213 «Украинская старина» [Г. П.] Данилевського. — [X., 1866]. — С. 275.
        214 Ibidem. — С. 274.

       
       
Collapse )Попередня                 Наступна